Kết quả từ khóa: jacky wu

Đối Đầu SD-VietSub Đối Đầu Helios 2015
Mãnh Hổ Tô Khất Nhi HD-VietSub Mãnh Hổ Tô Khất Nhi True Legend 2010
Định Mệnh HD-VietSub Định Mệnh Inglourious Basterds 2009
Thục Sơn Kỳ Hiệp HD-VietSub Thục Sơn Kỳ Hiệp Shu Shan Zheng Zhuan 2001
Chiến Lang HD-Thuyết minh Chiến Lang Wolf Warrior 2015
Vua Phá Hoại HD-Lồng tiếng Vua Phá Hoại Love On Delivery 1994
Tình Anh Thợ Cạo HD-Lồng tiếng Tình Anh Thợ Cạo Faithfully Yours 1988
Thống Lĩnh HD-VietSub Thống Lĩnh The Warlords 2007
Bậc thầy chia tay HD-Thuyết minh Bậc thầy chia tay The Breakup Guru 2014
Song tử môn (Sứ mệnh song sinh) HD-VietSub Song tử môn (Sứ mệnh song sinh) Twins Mission 2007
Xác ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương HD-VietSub Xác ướp 3: Lăng Mộ Tần Vương The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008